برنامه تقدیر از همکاری های اداره حرکت با مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان

تاریخ‌: 16 جولای 2020 که مصادف است با 26 سرطان 1399 مکان: مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان اشتراک کننده‌گان: محترم توکل احمدیار رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و رئیس عمومی مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان، محترم نور … Continued

نشر قواعد حکمیت مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان

برنامه: نشر قواعد حکمیت مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان و معرفی حل منازعات تجارتی از طریق آنلاین در افغانستان تاریخ‌: 20 می 2020 که مصادف است با 31 ثور 1399 مکان: آنلاین اشتراک کننده‌گان: محترم سید زمان هاشمی رئیس هئیت … Continued

تهیه مواد درسی مضامین حکمیت و میانجیگری ستاژ وکالت انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان

جلسه گروه کاری مشترک مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان و انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان برای تهیه مواد درسی مضامین حکمیت و میانجیگری ستاژ وکالت انجمن تاریخ‌: 25 جون 2020 که مصادف است با 5 سرطان 1399 مکان: آنلاین اشتراک … Continued

برنامه آموزشی شیوه های جایگزین حل منازعات توسط مرکز حکمیت بین المللی آسیا برای مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان

برنامه آموزشی آنلاین: شیوه های جایگزین حل منازعات توسط مرکز حکمیت بین المللی آسیا برای مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان تاریخ‌: 22-23 جون 2020 که مصادف است با 2-3 سرطان 1399 مکان: آنلاین اشتراک کننده‌گان: کارمندان مرکز حل منازعات تجارتی … Continued

تفاهم نامه با اداره تدارکات ملی

منازعات میان طرفین ناشی از یک قرارداد اکثرآ بوجود می‌آید. حل و فصل منازعات از طریق محاکم همیشه انتخاب طرفین نمی‌باشد. در حالیکه مراجعه به محاکم ممکن است در برخی موارد گزینه مورد نظر باشد اما نه هر زمان که منازعه بروز می نماید به ویژه در مورد یک قرارداد دولتی.

برنامه آموزشی برای حکم‌ها و کارمندان مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان

با حمایت مالی برنامه توسعه حقوق تجارت وزارت تجارت ایالات متحده آمریکا یک تیم 4 نفری حکم‌های مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان که شامل بانو فرشته زحل رحمان، محترم زاهد صافی، محترم سبحان مصباح، و کارمندان این مرکز بودند، برای حضور در یک برنامه آموزشی یک هفته‌ی در مورد حکمیت و مدیریت موثر قضایای حکمیت از تاریخ 24 الی 30 سپتامبر 2019 که مصادف است با 2 الی 8 میزان 1398 در شهر کولمبو کشور سریلانکا اشتراک کردند.

سمینار حکمیت و قانون حکمیت تجارتی سال 2007

مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان در همکاری با شورای حکمیت سارک و اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان یک سمینار موفق را بتاریخ 24 نوامبر 2019 که مصادف است با 3 قوس 1398 تحت عنوان “فهم حکمیت و قانون حکمیت تجاری 2007” برگزار نمود.

برنامه آموزشی اداره تدارکات ملی برای مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان

مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان با همکاری اداره تدارکات ملی و انستیتیوت تدارکات ملی یک برنامه آموزشی دو روزه را برای حکم‌ها و کارمندان این مرکز بتاریخ 18 و 19 سپتامبر 2019 که مصادف است با 27 و 28 سنبله 1398برگزار نمود. برنامه آموزشی متذکره روی موضوعات قانون تدارکات و حل و فصل منازعات تدارکاتی متمرکز بود.

تفاهم نامه با انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان

مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان متعهد به ارتقا و توسعه حل منازعات بدیل در افغانستان می باشد. با توجه به اهمیت مکانیزم مؤثر حل منازعات بدیل برای جامعه تجاری افغانستان، یکی از اهداف اصلی این مرکز نهادینه سازی حل منازعات بدیل در افغانستان می باشد.

تصدیق نامه بین المللی حکمیت برای حکم های مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان

مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان در همکاری نزدیک با برنامه توسعه حقوق تجارت وزارت تجارت ایالات متحده آمریکا برای رشد حکمیت در افغانستان کار میکند. یکی از اهداف اصلی و مشترک مرکز و برنامه توسعه حقوق تجارت اخذ جواز بین المللی جکمیت برای حکم‌های این مرکز و تلاش برای بلند بردن دانش آنها است.