براساس ماده 9 اساسنامه مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان، کمیته رهبری منحیث عالی ترین مرجع رهبری مرکز حل منازعات افغانستان اجرای وظیفه می نماید و متضمن مدیریت مستقل و شفاف می باشد. این کمیته متشکل از حد اقل هفت و حد اکثر پانزده عضو می باشد و به منظور حفظ استقلالیت مدیریت مرکز رییس هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان بحیث عضو کمیته رهبری این مرکز میباشد. در صورتیکه اعضای کمیته رهبری بنا بر هر علتی کمتر از هفت نفر تقلیل یابند، هیئت مذکور مکلف است تا در اسرع وقت کاندیدان واجد شرایط را تشخیص و معرفی مینماید. وظایف عمده کمیته رهبری مندرج ذیل است:

  1. ررسی و تائید پالیسی های تعیین اولویت ها، پلانهای استراتیژیک و پلان خودکفایی استمراری که از طرف هیئت مدیره مرکز حل منازعات افغانستان پیشنهاد میگردد.
  2. – کنترل پالیسی مرکز حل منازعات افغانستان.
  3. – تائید طرزالعمل اجرأت و طرز سلوک مرکز بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره این مرکز.
  4. – نظارت از قانونیت عملکرد تمام اعضای مرکز و ارائه پیشنهاد به اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان.
  5. – انجام سایر فعالیت هایی که در جهت رهبری این کمتیه و در اجرای کامل و درست فعالیت های آن لازم پنداشته می شود.
  6. – برنامه ریزی، ترتیب و انعقاد جلسات کمیته رهبری با حمایت دارالانشای مرکز حل منازعات افغانستان.
  7. – ارائه نظر در رابطه به اوردن تعدیل یا اصلاح در قوانین میانجیگری و حکمیت.

اعضای کمیته رهبری مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان:

رئیس کمیته رهبری و رئیس عمومی مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان

محترم توکل احمدیار رییس عمومی مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان میباشند. وی در سال 1357 هجری شمسی در ولايت پنجشیر در يک خانواده متدين و روشنفکر ديده به جهان گشود. تعليمات ابتدايه، دورهء ثانوی و بکلوريا را در ليسه عالی غلام حیدرخان به پایان رسانيد. آقای احمدیار نسبت علاقمندی که به عرصه تجارت داشت در همان آوان جوانی وارد دنیای تجارت گردیده و در سال 1383 هـ ش شرکت تورید مواد نفتی احمدیار را تاسیس نمود.

او پس از بنیانگذاری کمپنی بزرگ «احمدیار گروپ» به دستآورد های بزرگی در عرصه تجارت نایل گردیده؛ در بخش  های اشتغال زایی، کیفیت و معیاری سازی مواد نفتی، آبادانی و توسعه کشور سهم برازنده داشته است. محترم احمدیار از طریق شرکت احمدیار گروپ برای ده ها هزار تن از شهروندان و جوانان کشور، فرصت های کاری را فراهم ساخته است.

آقای احمدیار، از  بازارگانان خیرخواه و سرشناس کشور در سال 2005 بنیاد خیریه احمدیار را تاسیس نمود. وی همواره در امور خیریه و کارهای عام‌المنفعه دست دراز داشته و سهم فعال گرفته است. آقای احمدیار در ساخت و ساز، توسعه و آبادی کشور، معیاری سازی کیفیت سکتور نفت و گاز افغانستان، تامین و گسترش روابط تجاری میان افغانستان و کشورهای منطقه و جهان تلاش های سودمند انجام داده است.

آقای احمدیار، پس از فعالیت های درخشان تجارتی و سفرهای کاری با واردکردن مواد نفتی، مواد ساختمانی و امتعه های تجارتی از کشورهای اروپایی و آسیایی به افغانستان، موفق گردیده تا فرصت های موجود سرمایه گذاری در کشور را به بازارهای منطقه و جهان به معرفی گرفته و نظریات تاجران و سرمایه گذاران اروپایی و آسیایی را جهت سرمایه گذاری در سکتور های گونه گون کشور جلب نماید.

محترم احمدیار، از سال 1392 تا اکنون سمت ریاست اتحادیه سرتاسری نفت و گاز افغانستان را نیز به دوش داشته و موصوف  قبلاً به حیث معاون تجارتی اتاق تجارت و صنایع ولایت کاپیسا نیز ایفای وظیفه نموده است.

محترم احمدیار از مؤسسین و بنیانگذاران اصلی اتاق تجارت بین المللی در افغانستان  بوده،  از سال 1394 الی سال 1398 سمت ریاست مالی هیات مدیره اتاق تجارت بین المللی (ICC) را در افغانستان به عهده داشته و در این مدت خدمات شایانی را برای اتاق تجارت بین المللی در کشور انجام داده و به دستآوردهای بزرگ نایل گردیده است.

آقای احمدیار رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمای گذاری افغانستان نیز میباشند. ایشان یکی از جوانترین و موفق ترین سرمایه‌گذار در کشور محسوب می شود که  در مدت کوتاه توانسته قلعه های بلند موفقیت را بپیماید. ، متعهد بودن، بزرگ اندیشی، امید به آینده، ارتباط نیک با تاجران، سرمایه گذاران، جوانان و روشنفکران جامعه از ویژگی های مهم آقای احمدیار می باشد که موفقیت های وی را تضمین نموده است.

توکل احمدیار متاهل بوده، پنج فرزند تعليم يافته، مسلمان و متعهد را به جامعه تقديم نموده است. موصوف به زبان های ملی (دری و  پشتو) و انگليسی تکلم و تحرير می نمايد.