اشتراک کننده‌گان:محترم زاهد عمرزی رئیس اجرائیوی مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان، محترم مهدی خرد معاون مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان، محترم اجمل معنوی عضو شورای رهبری انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان و وکیل مدافع، دکترعبدالواحد افضلی حکم در مرکز، دکترعلی محمد میرزایی حکم در مرکز، محترم علی اکبر مدبر حکم در مرکز، محترم نصیب الله عصمتی میانجی در مرکز، محترم احمد علی شریعتی میانجی در مرکز، و ایمل فایز وکیل مدافع و همکار کمیته روابط خارجه انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان

محترم زاهد عمرزی، رئیس اجرایی مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان و محترم روح الله قاضی‌زاده، رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان در رابطه به اضافه نمودن دو مضمون حل منازعات بدیل منجمله حکمیت و میانجیگری در ستاژ وکالت انجمن قبلا توافقنامه‌ی را امضا نمودند. مدت زمان این ستاژ 6 ماه میباشد که یکی از مکلفیت ها برای گرفتن جواز وکالت در افغانستان است. مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان در زمینه تهیه مواد درسی و معرفی آموزگاران مجرب و واجد شرایط مضامین حکمیت و میانجیگری با انجمن همکاری مینماید. علاوه براین، مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان همچنین از طریق برنامه‌های مختلف خود میتواند زمینه آموزش را در مورد حکمیت و میانجیگری برای وکلای انجمن فراهم نماید.

به تعقیب امضای توافقنامه همکاری های مشترک میان مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان و انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان و تلاش در عرصه تطبیق این توافقنامه، مرکز توانست تا به همکاری انجمن یک گروه کاری مشترک برای تهیه مواد درسی مضامین حکمیت و میانجیگری ستاژ وکالت انجمن را ایجاد نماید. اعضای این گروه کاری مشترک قرار ذیل اند:

  1. محترم مهدی خرد، معاون مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان؛
  2. محترم اجمل معنوی، عضو شورای رهبری انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان و وکیل مدافع؛
  3. دکترعبدالواحد افضلی، حکم در مرکز؛
  4. دکترعلی محمد میرزایی، حکم در مرکز؛
  5. محترم علی اکبر مدبر، حکم در مرکز؛
  6. محترم نصیب الله عصمتی، میانجی در مرکز؛
  7. محترم احمد علی شریعتی، میانجی در مرکز؛
  8. محترم ایمل فایز، وکیل مدافع و همکار کمیته روابط خارجه انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان.

اولین جلسه این گروه کاری مشترک بتاریخ 5 سرطان 1399 (25 جون 2020) بصورت آنلاین برگزار گردید. درین جلسه مقدماتی روی چگونگی پیشبرد و تنظیم کار روی مضامین حکمیت و میانجیگری در انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان بطور مفصل بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در اخیر این برنامه آنلاین برای تنظیم بهتر امور مربوط به کمیته کاری مشترک اعضای این گروه با اکثریت آرا محترم علی اکبر مدبر را بحیث مسوول این گروه کاری مشترک انتخاب نمودند. مرکز انتخاب محترم علی اکبر مدبر را برای شان تبریک و تهنیت عرض میدارد و برای شان موفقیت های مزید خواهان است. و همچنان مرکز از همکاری تمام اعضای گروه کاری متذکره ابراز سپاس و امتنان می نماید.

جلسه گروه کاری مشترک مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان و انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان برای تهیه مواد درسی مضامین حکمیت و میانجیگری ستاژ وکالت انجمن
تاریخ‌: 25 جون 2020 که مصادف است با 5 سرطان 1399
مکان: آنلاین