اشتراک کننده‌گان: محترم سید زمان هاشمی رئیس هئیت عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، محترم نور عالم حکیمیار رئیس اداره حرکت، محترم زاهد عمرزی رئیس اجرائیوی مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان، محترم مهدی خرد معاون مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان، محترم عبدالقدیر بهمن عضو مؤسس و رئیس هئیت عامل اتاق بین المللی تجارت در افغانستان، محترمه نجلا راحل معاون انجمن مستقل وکلای، حکم ها و میانجیگران محترم مرکز، وکلای محترم مدافع، متخصصین حل و فصل منازعات تجارتی، اعضای محترم کمیسیون های حقوق و رویه تجارتی و راه های بدیل حل منازعات تجارتی اتاق بین المللی تجارت در افغانستان، اساتید محترم حقوق، و محصلین محترم حقوق از ولایات مختلف افغانستان

مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان به تاریخ 31 ثور 1399 از طریق برنامه آنلاین که در همکاری با اداره حرکت برگذار گردید قواعد حکمیت این مرکز را که اولین قواعد حکمیت در سطح کشور میباشد، را نشر و حل منازعات تجارتی از طریق آنلاین را برای اولین بار در افغانستان معرفی نمود.

در این برنامه محترم سید زمان هاشمی رئیس هئیت عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، محترم نور عالم حکیمیار رئیس اداره حرکت، محترم زاهد عمرزی رئیس اجرائیوی مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان، محترم مهدی خرد معاون مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان، محترم عبدالقدیر بهمن عضو مؤسس و رئیس هئیت عامل اتاق بین المللی تجارت در افغانستان، محترمه نجلا راحل معاون انجمن مستقل وکلای افغانستان و اعضای محترم کمیته روابط بین المللی انجمن، حکم ها و میانجیگران محترم مرکز، وکلای محترم مدافع، متخصصین حل و فصل منازعات تجارتی، اعضای محترم کمیسیون های حقوق و رویه تجارتی و راه های بدیل حل منازعات تجارتی اتاق بین المللی تجارت در افغانستان، اساتید محترم حقوق، و محصلین محترم حقوق از ولایات مختلف افغانستان اشتراک کرده بودند.

محترم زاهد عمرزی رئیس اجرایی مرکز، در آغاز از همکاری اداره حرکت با مرکز ابراز قدردانی نموده و در مورد اهمیت برنامه که نشر اولین قواعد حکمیت در سطح کشور و اولین برنامه در مورد معرفی حل آنلاین منازعات تجارتی در افغانستان میباشد به اشتراک کنندگان معلومات ارایه نمودند.

سپس محترم نور عالم حکیمیار رئیس اداره حرکت، در مورد اهمیت فعالیت مرکز برای حل و فصل منازعات تجارتی در افغانستان، همکاری اداره حرکت در رشد سکتور خصوصی افغانستان و نقش اداره حرکت در تآسیس مرکز معلومات ارایه نموده وعده سپردند تا همکاری با مرکز را بیشتر سازند.

به تعقیب آن محترم سید زمان هاشمی رئیس هئیت عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، با قدردانی از ابتکار مرکز و همکاری اداره حرکت در مورد اهمیت حکمیت داخلی و حل آنلاین منازعات تجارتی معلومات ارایه نمودند و با ذکر نتایج نظر سنجی بین المللی در مورد حکمیت و گزارش سال 2020 بانک جهانی در مورد حل منازعات تجارتی در افغانستان به اهمیت موارد متذکره تآکید نمودند.

محترم عبدالقدیر بهمن عضو مؤسس و رئیس هئیت عامل اتاق بین المللی تجارت در افغانستان، با تآکید بر اهمیت برنامه از اقدام مرکز و اداره حرکت در زمینه حل منازعات تجارتی داخلی تشکری نموده و در مورد حکمیت بین المللی و اهمیت آن توضیحات مفصل ارایه نمودند.

در بخش دوم این برنامه محترم زاهد عمرزی برای اشتراک کنندگان در مورد قواعد حکمیت مرکز توضیحات لازم ارایه نمودند. در بخش اخیر این برنامه، بحث تخصصی در مورد حل آنلاین منازعات تجارتی برگذار گردید که در این بحث محترمه نجلا راحل، محترمه فرشته زحل رحمن، محترم دکترعبدالواحد افضلی، محترم محمد اسماعیل شاهد در مورد مفهوم متذکره، فواید، پیشرفت ها، چالش ها و راه های حل آن، و مکانیزم تطبیقی آن در افغانستان توضیحات ارایه نموده در ضمن به سوالات اشتراک کنندگان در این مورد جوابات مفصل ارایه نمودند.

برنامه: نشر قواعد حکمیت مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان و معرفی حل منازعات تجارتی از طریق آنلاین در افغانستان
تاریخ‌: 20 می 2020 که مصادف است با 31 ثور 1399
مکان: آنلاین