مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان در ادامه برنامه‌های خویش به روز دوشنبه مورخ 27/11/1399، برنامه معرفی مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان، معرفی و آموزش شیوه‌های بدیل رسیدگی قضایی (حکمیت و میانجیگری) را برای 150 تن از تاجران، سرمایه‌گذاران، صنعت‌کاران، زنان متشبث و تجارت‌پیشه، پیشه‌وران، وکلای مدافع و اساتید دانشگاه در ولایت هرات برگزار نمود.

در ابتدا محترم توکل خرم، رئیس اجرائیوی مرکز راجع به خدمات مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان معلومات مفصل ارایه نموده و افزود: «مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان به‌عنوان یگانه مرجع ارائه کننده خدمات بدیل رسیدگی قضایی (حکمیت و میانجیگری) به دلیل استقبال قابل ملاحظه اشتراک کنندگان در این برنامه، در نظر می‌گیرد تا برای آموزش و اطلاع­ رسانی خدمات خویش، برای تمامی اعضای سکتور خصوصی کشور، برنامه‌های آموزشی و آگاهی­ دهی بلند مدت تری را در زون‌ها و ولایات برگزار نماید تا حکمیت تبدیل به یک نظام اصلی حل منازعات تجارتی گردد».

در ادامه برنامه، داکتر عبدالواحد افضلی، استاد پوهنتون و حکم مرکز، راجع به تحلیل حقوقی آتش سوزی بندر اسلام قلعه و مسوولیت حقوقی دولت در قبال تاجران متضرر، بنابر تقاضای اعضای سکتور خصوصی معلومات جامع ارایه نمود. سپس، محترم محمد اسماعیل شاهد استاد پوهنتون و حکم مرکز، در ارتباط با آغاز و جریان حکمیت به حاضرین توضیحات لازم را ارائه نمودند. بعد از صرف طعام چاشت، در ادامه جلسه، محترم داکتر افضلی در ارتباط با موارد مداخلۀ محاکم در حکمیت و شرایط آن سمینار ارائه نمودند. برنامه مذکور، در پایان با اجرای پرسش و پاسخ خاتمه یافت.