مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان با همکاری انجمن حکم‌ها و میانجیگرهای تجارتی افغانستان اولین دور ستاژ حکمیت و میانجیگری خود را در مقر این مرکز، بروز سه شنبه 17 حمل 1400 افتتاح نمود.

در ابتدای برنامه، محترم توکل خرم رئیس اجرائیوی مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان بعد از پیام خوش‌آمدید در مورد چگونگی تدویر ستاژ متذکره اشاره نموده، افزود:" منبع اصلی این ستاژ آموزشی کتاب حکمیت و میانجی‌گری تجارتی است که به تازگی از طرف مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان با همکاری متخصصین رشته حکمیت و میانجیگری تالیف و نشر گردیده است، وی همچنان علاوه نمود که هدف از تدویر ستاژ بلند بردن سطح آگاهی و دانش اشتراک‌کننده‌گان در رابطه به حکمیت و میانجی‌گری و نهادینه سازی شیوه‌های شبه قضایی در کشور می‌باشد.

قابل یادآوری است که ستاژ متذکره برای 260 تن از وکلای‌مدافع، اساتید پوهنتون، فارغین حقوق و اعضای جامعه حقوقی کشور بطور رایگان برای مدت سه‌ماه در مقر مرکز برگذار گردیده و در اخیر برای اشتراک‌کنندگان آن تصدیق‌نامه فراغت تفویظ می‌گردد.

 سه‌شنبه 17 حمل 1400