نمایشگاه ملی وبین المللی امام ابوحنیفه "رح" و اشتراک مرکز حل منازعات!

کنفرانس مطبوعاتی جهت نشر نتایج نمایشگاه امام ابوحنیفه (رح) در حضورداشت هیات رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان هر یک محترمان: محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره، خیرالدین مایل احمدی معاون تجارتی، سلطان محمد صافی معاون سرمایه گذاری، شیرین آغا سخی ریئس مالی هیات مدیره، شفیق الله عطایی رئیس هیات عامل، خانجان الکوزی، ضیاءالدین اچکزی، ذکریا بریالی اعضای هیات مدیره، عبدالمتین قلندری منشی هیات نظار اتاق، احمدالله وثیق ریئس عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان، میرویس هوتک معاون مالی و اداری هیات عامل، احمدشاه حکیمی معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری کابل وسایر اعضای هیات رهبری اتاق های کابل، کندهار، ننگرهار وغزنی و همچنان رسانه های داخلی و خارجی، برگزار گردید و پیرامون نتایج نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابوحنیفه (رح) معلومات ارائه شد.

محترم محمد یونس مهمند، ضمن اظهار خوش آمدید به تمام اشتراک کنندگان این  کنفرانس، از زحمات شبانه روزی رئیس هیات عامل و کارمندان اتاق در برگزاری نمایشگاه و همکاری ادارات ذیربط حکومتی منجمله ارگان های امنیتی در جهت تامین امنیت خوب، اتاق های همکار، شرکت های سپانسر کننده و زنان متشبث، بابت سهم شان در برگزاری چنین نمایشگاه بزرگ ابراز امتنان و قدردانی نمود.

آقای مهمند، با یادآوری از همکاری خوب وزارت امور خارجه در قسمت دسترسی تاجران به ویزای بعضی از کشور های خارجی، از حکومت خواستار فراهم آوری تسهیلات لازم برای آنعده شرکت های که در کشور سرمایه گذاری کرده اند، گردید. وی، روی ایجاد تسهیلات در زمینه معافیت مالیاتی و انتقال پول تاجران از سوی وزرات مالیه، تاکید ورزید.

محترم خیرالدین مایل احمدی، ضمن قدردانی از تمام کسانی که در برگزاری نمایشگاه امام ابوحنیفه (رح) زحمت کشیده بودند، نقش نمایشگاه ها را برای معرفی محصولات داخلی، وصل شرکت های خارجی با شرکت های داخلی مهم دانست.

آقای مایل، حضور زنان متشبث و تجارت پیشه را در این نمایشگاه پر رنگ توصیف کرده و روی برگزاری چنین نمایشگاه ها در آینده تاکید ورزید. وی از برگزاری یک نمایشگاه بزرگ داخلی در ولایت بدخشای طی روز های نزدیک نیز خبرداد.

محترم شفیق الله عطایی، در رابطه به نتایج نمایشگاه ملی وبین المللی امام ابوحنیفه (رح) معلومات ارائه نموده گفت: در این نمایشگاه بیشتر از 560 شرکت ملی و بین المللی اشتراک داشتند و در 7 روز گذشته بیشتر از 120000 هزار نفر از نمایشگاه دیدن به عمل آوردند که بالغ به 35 میلیون افغانی فروشات سکتور های مختلف به ثبت رسیده است.

وی در رابطه به تفاهم نامه های خارجی نیز معلومات ارائه کرده گفت: ما توانستیم به ارزش  2.5 میلیون دالر با کشور های منطقه تفاهم نامه ها را در بخش های مختلف انعقاد نماییم و در کنفرانس تواصل تجارتی قادر به امضا تفاهم نامه های به سطح ملی و بین المللی گردیدیم که ارزش پولی آن بالغ به 17 میلیون دالر میباشد.

اقای عطایی، از وزارت محترم صنعت و تجارت، رادیو تلویزیون ملی افغانستان، نهاد های همکار چون ILO, IOM, DRC و تمام سپانسر کننده گان محترم که نمایشگاه را حمایت مالی نموده بودند ابراز قدردانی نمود.

محترم خانجان الکوزی، ضمن قدردانی از ارگان های امنیتی بابت تامین امنیت، آقای لطیفی مالک هوتل نمایشگاه های بین المللی که تمامی تالارهای هوتل را به شکل رایگان در اختیار اتاق قرار داده بود،  برگزاری نمایشگاه ها را برای معرفی محصولات و تولیدات داخلی با اهمیت دانسته، روی حمایت و همکاری حکومت در زمینه تجارت وسرمایه گذاری تاکید ورزید.

همچنان دراین نمایشگاه یک غرفه برای مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان مد نظر گرفته شده بود تا خدمات مرکز برای بازدید کننده گان، تاجران و سرمایه گذاران کشور معرفی گردد.