نمایشگاه ملی وبین المللی امام ابوحنبفه "رح"

نفرانس مطبوعاتی جهت نشر نتایج نمایشگاه امام ابوحنیفه (رح) در حضورداشت هیات رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان هر یک محترمان: محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره، خیرالدین مایل احمدی معاون تجارتی، سلطان محمد صافی معاون سرمایه گذاری، شیرین آغا سخی ریئس مالی هیات مدیره، شفیق الله عطایی رئیس هیات عامل، خانجان الکوزی، ضیاءالدین اچکزی، ذکریا بریالی اعضای هیات مدیره، عبدالمتین قلندری منشی هیات نظاراتاق، احمدالله وثیق ریئس عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان، میرویس هوتک معاون مالی و اداری هیات عامل، احمدشاه حکیمی معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری کابل وسایر اعضای هیات رهبری اتاق های کابل، کندهار، ننگرهار وغزنی و همچنان رسانه های داخلی و خارجی، برگزار گردید و پیرامون نتایج نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابوحنیفه (رح) معلومات ارائه شد.

محترم محمد یونس مهمند، ضمن اظهار خوش آمدید به تمام اشتراک کنندگان این  کنفرانس، از زحمات شبانه روزی رئیس هیات عامل و کارمندان اتاق در برگزاری نمایشگاه و همکاری ادارات ذیربط حکومتی منجمله ارگان های امنیتی در جهت تامین امنیت خوب، اتاق های همکار، شرکت های سپانسر کننده و زنان متشبث، بابت سهم شان در برگزاری چنین نمایشگاه بزرگ ابراز امتنان و قدردانی نمود.

آقای مهمند، با یادآوری از همکاری خوب وزارت امور خارجه در قسمت دسترسی تاجران به ویزای بعضی از کشور های خارجی، از حکومت خواستار فراهم آوری تسهیلات لازم برای آنعده شرکت های که در کشور سرمایه گذاری کرده اند، گردید. وی، روی ایجاد تسهیلات در زمینه معافیت مالیاتی و انتقال پول تاجران از سوی وزرات مالیه، تاکید ورزید.

محترم خیرالدین مایل احمدی، ضمن قدردانی از تمام کسانی که در برگزاری نمایشگاه امام ابوحنیفه (رح) زحمت کشیده بودند، نقش نمایشگاه ها را برای معرفی محصولات داخلی، وصل شرکت های خارجی با شرکت های داخلی مهم دانست.

آقای مایل، حضور زنان متشبث و تجارت پیشه را در این نمایشگاه پر رنگ توصیف کرده و روی برگزاری چنین نمایشگاه ها در آینده تاکید ورزید. وی از برگزاری یک نمایشگاه بزرگ داخلی در ولایت بدخشای طی روز های نزدیک نیز خبرداد.

محترم شفیق الله عطایی، در رابطه به نتایج نمایشگاه ملی وبین المللی امام ابوحنیفه (رح) معلومات ارائه نموده گفت: در این نمایشگاه بیشتر از 560 شرکت ملی و بین المللی اشتراک داشتند و در 7 روز گذشته بیشتر از 120000 هزار نفر از نمایشگاه دیدن به عمل آوردند که بالغ به 35 میلیون افغانی فروشات سکتور های مختلف به ثبت رسیده است.

وی در رابطه به تفاهمنامه های خارجی نیز معلومات ارائه کرده گفت: ما توانستیم به ارزش  2.5 میلیون دالر با کشور های منطقه تفاهم نامه ها را در بخش های مختلف انعقاد نماییم و در کنفرانس تواصل تجارتی قادر به امضا تفاهمنامه های به سطح ملی و بین المللی گردیدیم که ارزش پولی آن بالغ به 17 میلیون دالر میباشد.

اقای عطایی، از وزارت محترم صنعت و تجارت، رادیو تلویزیون ملی افغانستان، نهاد های همکار چون ILO, IOM, DRC  و تمام سپانسر کنندگان محترم که نمایشگاه را حمایت مالی نموده بودند ابراز قدردانی نمود.
محترم خانجان الکوزی، ضمن قدردانی از ارگان های امنیتی بابت تامین امنیت، آقای لطیفی مالک هوتل نمایشگاه های بین المللی که تمامی تالارهای هوتل را به شکل رایگان در اختیار اتاق قرار داده بود،  برگزاری نمایشگاه ها را برای معرفی محصولات و تولیدات داخلی با اهمیت دانسته، روی حمایت و همکاری حکومت در زمینه تجارت وسرمایه گذاری تاکید ورزید.

در اخیر، کنفرانس مطبوعاتی با اهدای تقدیر نامه ها به حمایت کنندگان مالی، سکتورهای مختلف، ارگان های حکومتی پایان یافت دراین نمایشگاه همچنان یک غرفه به مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان مد نظر گرفته شده بود مرکز حل منازعات  تجارتی افغانستان نهاد مستقل غیر دولتی  غیرانتفاعی وغیر سیاسی حل منازعات سریع عادلانه کم هزینه وقابل اعتماد مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان براساس قواید وطرزالعمل ها ی خدمات حکمیت میانجیگری خویش را درظرف 90 روزازآغاز تا ختم به پایان می رساند بر تمام باز دیدکننده گان معرفی گردید وبه سوال های انان پاسخ دادشد که مرکز حل منازعات افغانستان در بخش های که خدمت میکند برای بازدید کننده گان به شرح گردید که از قبیل حکمیت میانجیگری  اهل خبره تصفیه حساب  مطابق مواد قانون محاکمات تجارتی محکمه                                                                                                                                       

"