اطلاعیه!

مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان در نظر دارد تا دور چهارم ستاژ آموزش تخصصی شیوه‌های بدیل رسیدگی قضایی (حکمیت و میانجیگری) را جهت افزایش سطح دانش و ارتقای ظرفیت اشتراک کننده‌گان و نهادینه ‌سازی شیوه‌های بدیل رسیدگی قضای (ADR) در افغانستان دایر نماید.

این برنامه‌ برای مدت سه‌ ماه بطور رایگان در مقر مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان تدویر یافته و در ختم آن برای اشتراک‌ کننده‌‌گان تصدیق‌‌ نامه تفویض می‌گردد.

آخرین مهلت ثبت نام: 10/03/1403

علاقه‌ مندان می‌ توانند با ورود به لینک ذیل ثبت‌ نام نمایند:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzX77HPYt6cZ6ZsawYrEw3LVUl5cG8W5KdU-wCFDBl0CK4Aw/viewform?usp=pp_url