تفاهم نامه همکاری میان مرکز حل منازعات تجارتی و پوهنتون غالب به امضا رسید. 

دو شنبه، 11 سرطان 1403.

این تفاهم نامه به منظور گسترش همکاری های آموزشی- تحقیقی میان مرکز حل منازعات تجارتی و پوهتون غالب، ارائه سمینار ها، دوره های تخصصی و برنامه های آموزشی کوتاه مدت، همکاری مشترک جهت اجرای تحقیقات علمی، اجرای حکمیت های تمثیلی، انجام پروژه های تحقیقی، برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت به منظور ارتقای توان علمی کارشناسان و محققان هر دو نهاد، تبادل اطلاعات از طریق ویب سایت  و سایر وسایل ارتباط جمعی، استفاده متقابل از امکانات کتابخانه به صورت حضوری و الکترونیک، همکاری و هماهنگی تطبیق برنامه‌های ارتقای کیفیت، انجام بازدیدهای سیرعلمی و کارآموزی برای محصلان به امضاء رسید.

محترم توکل خرم رئیس مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان از کارکرد ها و دستآوردهای پوهنتون غالب ابراز قدردانی نموده و بیان نمودند که مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان تمام سعی و تلاش خویش را جهت تحقق اهداف این تفاهم بخرج خواهد داد.