رئیس اجرایی مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان

محترم توکل خرم

محترم توکل خرم فرزند عبدالجلیل رئیس اجرایی مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان می باشد. وی در سال 1373 هجری شمسی در ولايت کابل در يک خانواده متدين و روشنفکر ديده به جهان گشود. سند لسانس خویش را در رشته حقوق از دانشگاه البیرونی در سال 2015 بدست آورده است و نیز سند ماستری خویش را در رشته حقوق خصوصی از یکی از دانشگاه های خصوصی کشور بدست آورده است. وی همچنین در زمینه شیوه های بدیل حل منازعات، حقوق تجارت و حقوق مالی فعالیت داشته است.

محترم توکل خرم مدت یکسال بحیث مشاور حقوق در وزارت صحت عامه و مشاور حقوقی در شرکت خدمات مشورتی و حقوقی کیا کار کرده است. وی همچنان تسلط کافی بر قوانین تجارتی، تسوید قراردادها و همچنین حل منازعات تجارتی توسط روش های بدیل قضایی مانند حکمیت و میانجیگری تجربه و تخصص دارد. همچنین وی قبلا در مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان بحیث مدیر قضایا کار کرده است. قبل از آنکه منحیث رییس اجرائیوی مرکز شروع بکار کند، محترم توکل خرم بحیث رییس روابط با دولت و خدمات حقوقی در اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز کار کرده است.

علاوه برآن وی در بخشهای رشد و توسعه اجتماع، توانمند سازی جوانان، کمپاین آگاهی دهی حقوقی، و ارتقای ظرفیت حقوقی جوانان در ادارات مختلف اجتماعی و حقوق بشری کار کرده است. وی همچنین حقوق تجارت، حقوق جزا و حقوق عامه را تدریس نموده است.

محترم توکل خرم به زبان های ملی (دری و  پشتو) و انگليسی تکلم و تحرير می نمايد.